Peníze

Peníze slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny, pro který platí, že velká většina veškerého směnárenství se realizuje díky ním. Umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích. Peníze zjednodušují a snižují transakční náklady směny.
 papírové eura
Funkce peněz
1.      Všeobecný prostředek směny
1.1.   Je to nejdůležitější funkce peněz, která je zásadní a vyplývají z ní i další dvě její funkce.
1.2.   Nemusíme hledat člověka, který vymění jeden statek za druhý, ale zboží se zaplatíme.
1.3.   Transakce a směna pomocí peněz je nejjednodušší.
 
2.      Zúčtovací jednotka
2.1.   Za peníze si lze koupit lidskou práci, suroviny, kapitálové vybavení a mnoho dalšího.
2.2.   Veškeré statky slouží jako zúčtovací jednotka.
2.3.   Díky ní se určuje nejvýhodnější výrobní způsob, jaké množství má být vyrobeno a jak kvalitně.
 
3.      Uchovatel hodnoty
3.1.   Výhodou peněz je nepřímá směna, kterou lze odložit na neurčito, není potřeba se prodej a nákup uskutečnili v jednom okamžiku.
3.2.   Peníze však slouží jako dočasný krátkodobý uchovatel hodnoty, proto je nazýváme měnou nebo platidlem.
 
Vlastnosti
1.      Dělitelnost
1.1.   Je to jedna z hlavních konkurenčních výhod peněz oproti přímé směně zboží.
 
2.      Zaměnitelnost
2.1.   Vyjadřuje skutečnost, že je účastníkům směny jedno, v jaké formě či složení peníze vypadají, pokud je dodržena cena.
 
3.      Přenositelnost
3.1.   Peníze byly navrženy pro snadné přenášení.
 
4.      Trvalost a trvanlivost
4.1.   Peníze nemají navrženou žádnou lhůtu, je předpokládána jejich dlouhodobá platnost.
 
Původ a historie
Komoditní peníze a mince z drahých kovů
Ø  Byla to úplně první forma peněz a lišila se podle různé části světa.
Ø  Ve starověkém Babylóně to bylo obilí, v Číně mušle a u Slovanů plátno.
Ø  V průběhu historie se jako nejvhodnější komodita pro tento účel ukázaly drahé kovy, jmenovitě zlato a stříbro.
 
Státní emisní monopol a zlehčování mincí
Ø  Od počátku ražby se panovníci snažili právo razit mince monopolizovat.
Ø  Vyrábět z drahých kovů mince bylo možné pouze na zvláštní povolení, popřípadě toto právo soustředila ve svých rukou jedna státní instituce.
 puzzle z bankovky
První bankovky
Ø  Používání kovových mincí se stalo neefektivním pro manipulaci s většími částkami, navíc se začali opotřebovávat a snižovala se jejich hmotnost.
Ø  Proto vznikaly úschovny mincí, které za poplatek uschovaly mince v určité hodnotě, a vydaly o tom vlastníkovi potvrzení.
 
První nekryté bankovky
Ø  Někdy se stalo, že vláda, aby mohla zvýšit své příjmy, dovolila některé bance vytisknout více bankovek, než kolik bylo měnového kovu v jejích trezorech.
Ø  Ještě v tomto stádiu vývoje bankovnictví si vláda i banky byly vědomy, že porušují smluvní závazky dobrovolně přijaté bankami a nutí vlastníky k nedobrovolné půjčce.
 
Seznam platné české měny
·         1 koruna– vyobrazena koruna českých králů
·         2 koruny– vyobrazen velkomoravský šperk
·         5 korun– vyobrazen Karlův most
·         10 korun  – vyobrazeno Brno
·         20 korun– vyobrazen sv. Václav
·         50 korun– vyobrazeny budovy Prahy
 
·         100 korun– vyobrazen Karel IV.
·         200 korun– vyobrazen Jan Amos Komenský
·         500 korun– vyobrazena Božena Němcová
·         1 000 korun– vyobrazen František Palacký
·         2 000 korun– vyobrazena Ema Destinová
·         5 000 korun– vyobrazen Tomáš Garrigue Masaryk

Peníze
Share